Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym w Nowym Sączu od 1988r.

Początkowo siedziba Stowarzyszenia mieściła się przy ul. Nawojowskiej 21 w Schronisku dla Bezdomnych, obecnie przy ul. Szwedzkiej 18.
Aktualnie Stowarzyszenie liczy 32 członków.
Kierowane jest przez Zarząd w składzie: – Krystyna Krzyżanowska-Towpik – Prezes
– Wojciech Chmura – z-ca Prezesa
– Ewelina Krupa – Z-ca Prezesa

Od 2000 roku w bliski i aktywny sposób współpracujemy z ruchem Emmaus.
Od 2003 roku jesteśmy członkiem ruchu Emmaus International z siedzibą w Alfortville k/Paryża.
Od roku 2004 posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Cele statutowe naszego Stowarzyszenia to:

  • wszechstronna pomoc wszystkim osobom znajdującym się w niedostatku, pomoc w realizacji ich podstawowych potrzeb życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych.
  • reintegracja społeczno-zawodowa realizowana w oparciu o zasadę samopomocy oraz wspólnej pracy z osobami wykluczonymi społecznie na rzecz budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa oraz pomocy tym którzy doświadczają jeszcze większego ubóstwa