Projekt „Bezpieczna Przystań 2023”

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt współfinansowany ze środków Prezydenta Miasta Nowego Sącza „Bezpieczna Przystań 2023” – Udzielanie pomocy osobom bezdomnym.

Wartość dofinansowania wynosi 420 000,00 zł.