Projekt „Bezpieczna Przystań 2021”

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt współfinansowany ze środków Prezydenta Miasta Nowego Sącza „Bezpieczna Przystań 2021” – Udzielanie pomocy osobom bezdomnym.

Wartość dofinansowania wynosi 324 000,00 zł.