Projekt „Bezpieczna Przystań 2022”

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt współfinansowany ze środków Prezydenta Miasta Nowego Sącza „Bezpieczna Przystań 2022” – Udzielanie pomocy osobom bezdomnym.

Wartość dofinansowania wynosi 350 000,00 zł.