Pomagamy bezdomnym

Pomagamy bezdomnym

(018) 443 89 80 (czynny całą dobę)
W Domu im. św. Brata Alberta funkcjonuje:

 • Wspólnota Życia i Pracy “Emaus” (25 miejsc)
 • Centrum Zakwaterowania dla Bezdomnych (60 miejsc)

Centrum Zakwaterowania jest całodobową placówką opiekuńczą, która udziela schronienia i zapewnia niezbędne warunki do życia jego mieszkańcom.

Jest miejscem przeznaczonym dla osób, które nie posiadają okresowo lub na stałe własnego miejsca zamieszkania.

Placówka ma charakter ponadlokalny, tzn. udziela schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Nowego Sącza, a w razie potrzeby z województwa małopolskiego i z innych regionów kraju.

Dom w miarę swoich możliwości udziela również krótkotrwałego pobytu i doraźnej pomocy materialnej (odzież, środki farmakologiczne, możliwość kąpieli) osobom bezdomnym niezamierzającym w nim pozostać.

Osoby bezdomne mogą zgłaszać się samodzielnie,mogą być również kierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej (po uzgodnieniu), inne organizacje charytatywne, osoby bliskie, znajomych.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do placówki jest deklaracja osoby bezdomnej o chęci zamieszkania.

Organizacją życia codziennego w Centrum Zakwaterowania zajmują się członkowie Wspólnoty Emaus.
Centrum Zakwaterowania posiada:

 • 75 miejsc noclegowych (awaryjnie uruchamiamy dodatkowe 15 miejsc)
 • stołówkę
 • węzeł sanitarny
 • pralnię
 • punkt wydawania odzieży i środków higieny osobistej
 • opiekunów – wolontariuszy – członków Wspólnoty Emaus

Prowadzimy pracę socjalną w zakresie:

 • pomocy w uzyskiwaniu należnych świadczeń
 • pomocy w wyrabianiu utraconych dokumentów
 • pomoc w kontakcie z placówkami służby zdrowia
 • współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej
 • współpracy z rodzinami
 • pomocy w uzyskaniu decyzji kierującej do Domu Pomocy Społecznej
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego

Pobyt interwencyjny (kilkudniowy) jest nieodpłatny.

W zakresie zapewnienia osobom bezdomnym schronienia zwłaszcza w okresie zimowym współpracujemy z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z rejonu Sądecczyzny, Gorlic, Rabki, Grybowa, Krynicy, Limanowej i innych.