Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym w Nowym Sączu od 1988r.

Początkowo siedziba Stowarzyszenia mieściła się przy ul. Nawojowskiej 21 w Schronisku dla Bezdomnych, obecnie przy ul. Szwedzkiej 18.

Aktualnie Stowarzyszenie liczy 27 członków.

Kierowane jest przez Zarząd w składzie: 

– Krystyna Krzyżanowska Galas – Prezes
– Wojciech Chmura – z-ca Prezesa
– Robert Opoka – Z-ca Prezesa

 

Od 2000 roku w bliski i aktywny sposób współpracujemy z ruchem Emmaus.
Od 2003 roku jesteśmy członkiem ruchu Emmaus International.
Od roku 2004 posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Cele statutowe naszego Stowarzyszenia to:

  • wszechstronna pomoc wszystkim osobom znajdującym się w niedostatku, pomoc w realizacji ich podstawowych potrzeb życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych,
  • reintegracja społeczno-zawodowa realizowana w oparciu o zasadę samopomocy oraz wspólnej pracy z osobami wykluczonymi społecznie na rzecz budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa oraz pomocy tym którzy doświadczają jeszcze większego ubóstwa,
  • działania na rzecz ochrony środowiska.