Schronisko dla bezdomnych – podstawowe informacje

Schronisko dla bezdomnych – podstawowe informacje

W Schronisku dla bezdomnych przebywają wyłącznie osoby kierowane do placówki decyzja administracyjną

wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej posiadający aktualna umowę o współpracy.

Placówka ma charakter ponadlokalny, udziela schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Nowego Sącza oraz ościennych miast i gmin województwa małopolskiego.

Od stycznia 2024 po zakończonej modernizacji i reorganizacji  dysponujemy:

 •   8 miejscami dla kobiet w Schronisku,
 •  67 miejscami dla mężczyzn w Schronisku

Osoby bezdomne mogą być kierowane do placówek wyłącznie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które podpisały z naszym Stowarzyszeniem stosowne umowy.

 Organizacją życia codziennego w Schronisku zajmują się etatowi pracownicy:

 • kierownik Schroniska,
 • opiekunowie – wychowawcy,
 • oraz pracownicy socjalni

Wszyscy  pracownicy posiadają określone w Ustawie o Pomocy Społecznej kompetencje zawodowe. Większość posiada wieloletnie doświadczenie  w pracy z osobami bezdomnymi. 

Schronisko posiada:

 • kuchnię oraz stołówkę,
 • węzły sanitarne,
 • pralnię,
 • suszarnię,
 • punkt wymiany odzieży,
 • świetlicę,
 • kuchnię do samodzielnego przygotowywania posiłków,
 • aneks komputerowy wyposażony w dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
 • ambulatorium.

Prowadzimy pracę socjalną w zakresie:

 • pomocy w uzyskiwaniu należnych świadczeń,
 • pomocy w wyrabianiu utraconych dokumentów,
 • pomocy w kontakcie z placówkami służby zdrowia,
 • współpracy z macierzystymi ośrodkami pomocy społecznej,
 • współpracy z rodzinami,
 • pomocy w uzyskaniu decyzji kierującej do Domu Pomocy Społecznej,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego.

 Organizujemy systematyczne zajęcia indywidualne oraz grupowe w zakresie:

 • treningów umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, 
 • treningów umiejętności rozwiązywania problemów,
 • treningów gospodarowania własnym budżetem,
 • treningów prowadzenia gospodarstwa domowego.