Akcje solidarnościowe

Akcje solidarnościowe

Akcje solidarnościowe w 2011 roku

Akcje solidarnościowe w 2010 roku

 • Przekazanie kwoty 2080,25 na fundusz solidarności Emmaus International.
 • Zakup paczek mikołajkowych na rzecz dzieci z rodzin cierpiących niedostatek w Nowym Sączu na kwotę 3178,62– 91 paczek.
 • Realizacji programu „Patrol Emaus” – pomoc dla osób bezdomnych żyjących na dworcach Nowego Sącza w okresie zimowym grudzień 2010-marzec 2011 – reportaż TVP Kraków: film_emaus.asf
 • Nieodpłatna dystrybucja żywności na rzecz ubogich rodzin ze środowisk, w których funkcjonują nasze Wspólnoty: Nowy Sącz, Chełmiec łącznie sprowadziliśmy z Banku Żywności w Krakowie w ramach programu PAED i rozdysponowaliśmy dla 176 rodzin (840 osób) żywność w postaci: mąki, mleka, sera, makaronu, cukru, ryżu itp. w ilości: 42 810 kg. Działania w tym zakresie prowadzimy w ścisłej współpracy z MOPS w Nowym Sączu oraz PCK w Nowym Sączu.
 • przekazanie pomocy żywnościowej dla ofiar klęsk żywiołowych na terenie Sądecczyzny – Kłodne oraz Gmina Chełmiec 4 200 kg.
 • Działaniem, które sobie bardzo cenimy, był udział naszej grupy w „Salonie Emmaus” w Paryżu – będącym wielkim spotkaniem grup europejskich i ze świata, demonstracją solidarności oraz sposobem gromadzenia środków finansowych na realizację projektów ważnych i priorytetowych dla Ruchu.

Akcje solidarnościowe w 2009 roku

 • Styczeń – przekazanie kwoty 1800,00 PLN na zakup wózka widłowego dla Stowarzyszenia Bank Żywności w Krakowie.
 • Czerwiec – przekazanie kwoty 1984,95 tytułem wpłaty na fundusz solidarności Emmaus International.
 • Lipiec – sfinansowanie wstępu do Parku Interaktywnego oraz posiłku w McDonald’s – dla 34 niepełnosprawnych dzieci z Krakowa-Nowej Huty oraz ich opiekunów – na kwotę 258,50 PLN.
 • Październik – udzielenie zapomogi finansowej w wysokości 200,00 PLN dla p. Mariana Kosa – uczestnika Olimpiady Paraolimpijskiej – na zakup protezy.
 • Grudzień – zakup maseczek w ramach pomocy dla Ukrainy na kwotę 196,00 PLN w związku z epidemią grypy.
 • Zakup paczek mikołajkowych na rzecz dzieci z rodzin cierpiących niedostatek w Nowym Sączu na kwotę 3717,56 – 90 paczek od Mikołaj 2009.
 • Przekazanie kwoty 6 435,90 PLN na rzecz projektu pomocy osobom bezdomnym we Lwowie, realizowanego przez lwowską organizację “Oselya”.
 • Uruchomienie programu „Patrol Emaus” – pomoc dla osób bezdomnych żyjących na dworcach Nowego Sącza w okresie zimowym grudzień 2009-marzec 2010.

Akcje solidarnościowe w 2008 roku

 • Styczeń 2008 – wsparcie finansowe dla Emaus Wrocław – 9 200,00 PLN.
 • Styczeń -Grudzień 2008 – wyposażenie rodzin niezamożnych w meble oraz inne niezbędne sprzęty domowe przez Wspólnotę Emaus w Krakowie – pomocą objęto 35 rodzin, przekazując sprzęty o wartości 10 560,00 PLN.
 • Luty 2008 – wsparcie finansowe dla Emaus Wrocław – 3 300,00 PLN.
 • Styczeń – Grudzień 2008 – kontynuacja umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Emaus Rzeszów; wymiana doświadczeń poprzez spotkania w Nowym Sączu i Rzeszowie, wspólny wyjazd w celu prezentacji nowej polskiej wspólnoty na Salonie Emaus w Paryżu, wymiana kompanionów (członków wspólnot)  ze szwajcarską wspólnotą Emaus La Choix de Fonds, w tym zakresie jedno lub dwumiesięczne wyjazdy na praktyki – Stowarzyszenie Emaus Rzeszów otrzymało od naszego stowarzyszenia pomoc rzeczową oraz wsparcie materialne kwotą – 1 850,00 pożyczką zwrotną głównie na cele inwestycyjne w kwocie – 11 000,00.
 • Czerwiec 2008 – wsparcie rzeczowe dla Emaus Wrocław – przekazanie samochodu VW LT 55 o wartości 10 000,00 PLN.
 • Czerwiec 2008 – przekazanie paczek ze słodyczami dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Szansa” na kwotę 519,91 PLN.
 • Grudzień 2008 – zakup paczek świątecznych dla dzieci z niezamożnych rodzin w Krakowie na kwotę 542,71 PLN.
 • Grudzień – Mikołaj dla dzieci z niezamożnych rodzin z terenu miasta Nowego Sącza – zakup 43 paczek za kwotę 1 726,61 PLN.
 • Styczeń – Grudzień 2008 – nieodpłatna dystrybucja żywności na rzecz ubogich rodzin ze środowisk w których funkcjonują nasze Wspólnoty: Nowy Sącz, Kraków –Nowa Huta – łącznie sprowadziliśmy z Banku Żywności w Krakowie w ramach programu PAED i rozdysponowaliśmy dla 125 rodzin ( 498 osób) żywność w postaci: mąki, mleka, sera, makaronu, cukru, ryżu w ilości: 14 740 kg Działania w tym zakresie prowadzimy w ścisłej współpracy z MOPS oraz Zarządem Rejonowym PCK w Nowym Sączu Ponadto rozdaliśmy: 482 zgrzewki napojów 25 kartonów z galaretką pieczywo i wyroby piekarnicze w ilości 8076 szt. o wartości 7 341,72.
 • Grudzień 2008 – pomoc finansowa na rzecz Wspólnoty Oselya we Lwowie kwota 5 817,00 PLN.

Akcje solidarnościowe w 2007 roku

 • Czerwiec 2007 – zakup i montaż “Świetlicy letniej” dla dzieci romskich na osiedlu przy ul. Zawiszy w Nowym Sączu.
 • Świetlica dla dzieci romskich-Nowy Sącz – os. Zawiszy
 • Sierpień 2007 – wsparcie Stowarzyszenia Emaus w Rzeszowie – 8 000,00 PLN.
 • Sierpień 2007 – zakup materiałów dla warsztatu Stowarzyszenia Oselya we Lwowie na kwotę – 345,38 PLN.
 • Październik 2007 – wsparcie Stowarzyszenia Emaus w Rzeszowie – 6 000,00 PLN.
 • Październik – grudzień 2007 – wsparcie Stowarzyszenia Emaus Wrocław – 3 000,00 PLN.

Paczki mikołajkowe:

dla podopiecznych Stowarzyszenia “Nadzieja” w Nowym Sączu – 1 325,94 PLN
dla podopiecznych Stowarzyszenia Obrony Bezrobotnych i Poszkodowanych przez
los w Nowej Hucie – 451,30 PLN

Akcje solidarnościowe w 2006 roku

Pomoc materialna:

 • Maj 2006 – wsparcie Stowarzyszenia “Oselya” we Lwowie – 4 017,90 PLN.
 • Październik 2006 – przekazanie środków na Fundusz Solidarności Emmaus – 1 913,25 PLN.
 • Listopad 2006 – wsparcie Stowarzyszenia “Oselya” we Lwowie – 3 886,40 PLN.
 • Listopad 2006 – wsparcie Stowarzyszenia “Emaus” w Rzeszowie – 4 630,00 PLN.

Paczki mikołajkowe:

dla podopiecznych Stowarzyszenia “Nadzieja” – 30 paczek – 983,83 PLN
dla osób ubogich z terenu m. N. Sącza – 29 paczek – 495,42 PLN
dla dzieci romskich z ul. Zawiszy w N. Sączu – 50 paczek – 931,85 PLN
do świetlicy dla dzieci romskich z ul. Zawiszy – zestaw PC