Przekaż 1,5% podatku

W nowym  roku po raz kolejny mogą Państwo zdecydować o przekazaniu 1,5% swego podatku organizacji pożytku publicznego. Będziemy zaszczyceni, jeżeli wybiorą Państwo naszą Organizację.

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000059484 (patrz strona Ministerstwa Sprawiedliwości). Oznacza to, że zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na wsparcie naszych działań.

JAK TO ZROBIĆ?

Przekazanie środków z 1,5% jest bardzo proste. Wystarczy wpisać nr KRS 0000059484 w formularzu PIT 36 w części O, poz. 305-307, a w formularzu PIT 37 w części H, poz. 124-126. Jednocześnie przypominamy, że w tym roku nie ma już obowiązku podawania w zeznaniu podatkowym nazwy Stowarzyszenia.
W imieniu naszych podopiecznych z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty!