Dokumenty

Art13_Facebook_info

Polityka  Ochrony Danych Osobowych

Statut Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Lata 2018 -2021

Aby zapoznać się ze sprawozdaniami za powyższe lata kliknij poniżej :

Sprawozdania OPP

Rok 2017:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017

Bilans za rok 2017

Rachunek wyniku za rok 2017

Informacja dodatkowa za rok 2017

Rok 2016:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016

Sprawozdanie zarządu za rok 2016

Bilans za rok 2016

Rachunek wyniku za rok 2016

Informacja dodatkowa za rok 2016

Rok 2015:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Rachunek zysków i strat za rok 2015

Informacje uzupełniające za rok 2015

Informacja ogólne za rok 2015

Bilans za rok 2015

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2013-2014

Spis przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej, zebranych w okresie 1.01.2013-31.12.2014

Rok 2014:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Rachunek zysków i strat za rok 2014

Informacja ogólna za rok 2014

Bilans za rok 2014

Informacja uzupełniająca do bilansu za rok 2014

Rok 2013:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Rachunek wyników za rok 2013

Informacja dodatkowa za rok 2013

Bilans uproszczony za rok 2013

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2011-2012

Spis przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej, zebranych w okresie 1.1.2011-31.12.2012

Rok 2011:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Rachunek wyników za rok 2011

Informacja dodatkowa za rok 2011

Bilans za rok 2011

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2009-2010

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2009-2010 (aneks)

Spis przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej zebranych w okresie 1.01.2009-31.12.2010

Rok 2010:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2010

Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Rachunek wyników za rok 2010

Informacja dodatkowa za rok 2010

Bilans za rok 2010