Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

  • Krystyna Krzyżanowska Galas

Zastępcy prezesa

  • Wojciech Stanisław Chmura
  • Robert Marek Opoka

Członkowie Zarządu

  • Roman Lesław Bocheński