Projekt „Bezpieczna Przystań 2024”

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt współfinansowany ze środków Prezydenta Miasta Nowego Sącza „Bezpieczna Przystań 2024” – Udzielanie pomocy osobom bezdomnym.

Wartość dofinansowania wynosi  503 971,80  zł.