Kontakt

Dane adresowe:

Schronisko i Noclegownia dla bezdomnych

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

Telefony:

  • 18 44 44 810 – kierownik
  • 18 443 50 83 – biuro/pracownik socjalny/dyżurka opiekuna – wychowawcy (całodobowy)
  • 18 44 44 811 – fax

Adres mailowy: schronisko@emmaus.pl

Strona internetowa: www.emmaus.pl

Placówka czynna całodobowo.