Dokumenty

Art13_Facebook_info

Polityka  Ochrony Danych Osobowych

Statut Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Lata 2018 -2021

Aby zapoznać się ze sprawozdaniami za powyższe lata kliknij poniżej :

Sprawozdania OPP

Rok 2017:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017

Bilans za rok 2017

Rachunek wyniku za rok 2017

Informacja dodatkowa za rok 2017

Rok 2016:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016

Sprawozdanie zarządu za rok 2016

Bilans za rok 2016

Rachunek wyniku za rok 2016

Informacja dodatkowa za rok 2016

Rok 2015:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Rachunek zysków i strat za rok 2015

Informacje uzupełniające za rok 2015

Informacja ogólne za rok 2015

Bilans za rok 2015

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2013-2014

Spis przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej, zebranych w okresie 1.01.2013-31.12.2014

Rok 2014:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Rachunek zysków i strat za rok 2014

Informacja ogólna za rok 2014

Bilans za rok 2014

Informacja uzupełniająca do bilansu za rok 2014

Rok 2013:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Rachunek wyników za rok 2013

Informacja dodatkowa za rok 2013

Bilans uproszczony za rok 2013

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2011-2012

Spis przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej, zebranych w okresie 1.1.2011-31.12.2012

Rok 2011:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Rachunek wyników za rok 2011

Informacja dodatkowa za rok 2011

Bilans za rok 2011

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2009-2010

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2009-2010 (aneks)

Spis przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej zebranych w okresie 1.01.2009-31.12.2010

Rok 2010:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2010

Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Rachunek wyników za rok 2010

Informacja dodatkowa za rok 2010

Bilans za rok 2010

Przekaż 1,5% podatku

W nowym  roku po raz kolejny mogą Państwo zdecydować o przekazaniu 1,5% swego podatku organizacji pożytku publicznego. Będziemy zaszczyceni, jeżeli wybiorą Państwo naszą Organizację.

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000059484 (patrz strona Ministerstwa Sprawiedliwości). Oznacza to, że zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na wsparcie naszych działań.

JAK TO ZROBIĆ?

Przekazanie środków z 1,5% jest bardzo proste. Wystarczy wpisać nr KRS 0000059484 w formularzu PIT 36 w części O, poz. 305-307, a w formularzu PIT 37 w części H, poz. 124-126. Jednocześnie przypominamy, że w tym roku nie ma już obowiązku podawania w zeznaniu podatkowym nazwy Stowarzyszenia.
W imieniu naszych podopiecznych z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty!

O Wspólnocie

Emaus
…to wspólnota ludzi doświadczonych przez los. Niektórzy z nas byli bezrobotni, inni stracili domy. Założyliśmy wspólnotę, by razem pracować na godne życie. Zarabiamy na swoje utrzymanie. Jak? Dzięki Twojej pomocy…

Zbieramy używane meble, ubrania, sprzęt elektroniczny, drobiazgi. Rzeczy, których już nie potrzebujesz. W razie potrzeby naprawiamy je lub odnawiamy, by mogły jeszcze komuś posłużyć.

HISTORIA
Ruch Emaus powstał w latach pięćdziesiątych we Francji. Jego pomysłodawcą był Ojciec Piotr – ksiądz, opiekujący się bezdomnymi rodzinami. Kiedy wspólnota zaczęła borykać się z problemami finansowymi – za radą swoich podopiecznych – postanowił zarabiać na segregacji odpadów. Początkowo członkowie wspólnoty zbierali złom. Obecnie utrzymują się dzięki renowacji i sprzedaży używanych mebli, ubrań i sprzętów.

EMAUS TERAZ
Na świecie działa ponad trzysta wspólnot zorganizowanych według idei Ojca Piotra. Ruch Emaus jest obecny w czterdziestu krajach na pięciu kontynentach. Do Polski trafił w 1995 roku. Otwarto wówczas pierwszą wspólnotę w Krężnicy Jarej. Emaus nowosądecki, z którego wywodzi się wspólnota krakowska, działa od 1999 r.

KRAKÓW
W Krakowie działamy od kwietnia 2003 roku. Prowadzimy tu sklep: na parterze oferujemy meble i sprzęt AGD, na piętrze ubrania i książki. Podarowane przez ludzi przedmioty własnoręcznie naprawiamy w warsztatach elektrycznym i stolarskim. Organizujemy także przeprowadzki, odnawiamy stare meble. Dzięki uzyskiwanemu dochodowi dziesięciu z nas ma gdzie mieszkać.

NOWY SĄCZ
Jesteśmy 15 lat przy ul. Szwedzkiej 18, tutaj od roku 1999 rozpoczęliśmy działania w duchu Emaus. Tutaj dzięki pomocy wielu Wspólnot z Europy dokonaliśmy ogromnej rozbudowy i modernizacji obiektu w czasie której “narodziła się” Wspólnota Emaus. Dzisiaj pracujemy razem na godne i uczciwe życie, na rzecz budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa oraz pomocy tym którzy doświadczają ubóstwa i wykluczenia.

PARTNERZY
Od wielu lat wspólpracujemy blisko z Wspólnotami Emaus w Kolonii (Niemcy), Neuilly Plaisance, Roanne, Association Emmaus (Francja), Westervik, Helsinki (Finlandia), La Chaux De Fonds(Szwajcaria), czy też ze Stowarzyszeniem Oselya we Lwowie (Ukraina).

EMAUS w MEDIACH

http://www.dailymotion.com/video/xhgxqv_emaus-budowa_lifestyleundefined

http://www.dailymotion.com/video/x55kdu_inauguracja-emaus-nowy-sacz-2002-z_lifestyleundefined

http://www.dailymotion.com/video/x53x99_emaus-krakow-nowa-huta_lifestyleundefined

http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/patrole-emaus-pomoga-bezdomnym-chcemy-dac-alternatywe,40184#.VMqu6miG_h4