Dojazd

Jak do nas dotrzeć:

ulicą Szwedzką od strony Jagiellońskiej schodzimy w dół poniżej Zespołu Szkół Budowlanych lub od ulicy Kościuszki również ulica Szwedzką po około 100m skręcamy na mostek w lewo i już jesteśmy na miejscu.

samochodem wyłącznie od strony ul. Kościuszki po przejechaniu ok. 100 metrów skręcamy na mostek w lewo – na miejscu parking dla klientów.

Emaus Nowy Sącz

Wspólnota Emaus działa w Nowym Sączu od 1999 roku. Utrzymujemy się własnym trudem, dzięki sprzedaży używanych mebli, ubrań, sprzętu RTV i AGD, książek oraz bibelotów.

Możecie Państwo do nas zadzwonić, a my własnym transportem odbierzemy to, czego już nie potrzebujecie, a co posiada wartość użytkową. W naszych warsztatach: elektrycznym i stolarskim, przedmioty te odzyskują dawny wygląd i sprawność. Dzięki temu mogą posłużyć kolejnym użytkownikom. Za niewielką opłatą odbierzemy od Państwa przeszkadzające rzeczy, nie posiadające żadnej wartości.

Podarowane przez Państwa przedmioty trafiają na stały Kiermasz Wspólnoty Emaus w Nowym Sączu przy ul. Szwedzkiej 18. Sprzedajemy je po niewygórowanych cenach, tak, by na zakupy u nas pozwolić mógł sobie każdy. Uzyskany w ten sposób dochód w całości przeznaczamy na utrzymanie Domu Wspólnoty.

W sezonie wiosenno-jesiennym świadczymy usługi w zakresie prac porządkowych, prac w ogrodzie, przycinania gałęzi i ścinki niewielkich drzew, malowania ogrodzeń, przycinania żywopłotów oraz koszenia trawników.

Staramy się także dzielić z innymi potrzebującymi. We współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami charytatywnymi nieodpłatnie przekazujemy meble najuboższym rodzinom.

Historia Stowarzyszenia

Historia Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta powstało w Nowym Sączu w 1988 roku. W 1990 roku wysiłkiem członków Stowarzyszenia i przyjaciół uruchomiono Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nawojowskiej 21 dla 16 osób. Trudna sytuacja finansowa nie pozwoliła na zmianę obiektu na większy, lecz dzięki zmianom organizacyjnym w 1992 roku ilość stałych miejsc zwiększono do 24 – w okresie zimowym schronisko ratowało bezdomnych, udostępniając prawie 50 miejsc (pomoc socjalna, łóżko, ciepły posiłek, ubranie, środki czystości).

Działalność Towarzystwa nie ograniczała się tylko do zapewniania pomocy bezdomnym. W 1993 roku został uruchomiony Bank Pomocy, który w swoich założeniach miał pomagać ubogim i wielodzietnym rodzinom, zbierając używane rzeczy. Niestety z braku funduszy projekt upadł. Jednak z pomocy instytucji skorzystało 300 rodzin.

Kolejnym krokiem w stronę najuboższych było zorganizowanie Banku Żywności, który obrał sobie za cel pozyskiwanie artykułów spożywczych i przekazywanie ich ubogim rodzinom – po Warszawie był to drugi Bank Żywności w Polsce, a projekt ten jest nadal realizowany. Organizowano również obozy i kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie głównym problemem był alkohol.

W 1996 roku Stowarzyszenie otrzymało od Miasta Nowy Sącz budynek przy ul. Szwedzkiej 18 o powierzchni 600 m2 – wymagający remontu kapitalnego. Dzięki pomocy wielu osób i instytucji oraz pracy bezdomnych ze schroniska po 18 miesiącach prac adaptacyjno-remontowych rozpoczął działalność Dom im. św. Brata Alberta.

W 1999 rozpoczyna się kolejny etap rozbudowy i modernizacji Domu. Dzięki pomocy rzeczowej ponad 150 polskich przedsiębiorców oraz finansowej międzynarodowego ruchu Emaus, jak również własnej pracy – powstają pracownie elektroniczna, elektryczna, tapicernia, warsztaty renowacji mebli, sklepy, dodatkowe sale mieszkalne, świetlica. Od tego momentu zbiórka używanych przedmiotów ich naprawa i sprzedaż stają się głównych źródłem finansowania wspólnoty – 25 bezdomnych mężczyzn zaczyna żyć i pracować w godnych warunkach. Tworzą Wspólnotę Emaus – nie zgadzają się na swoją bezdomność – stają się kompanionami w samopomocowej, solidarnej wspólnocie – pomagają tym, których cierpienie jest większe.

Funkcję schroniska przejmuje Centrum Zakwaterowania (35 łóżek, w zimie dodatkowych 15 miejsc). Bezpośrednim partnerem Stowarzyszenia staje się w tym zakresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – efektem ścisłej współpracy jest program „bezdomni bezdomnym”, poszerzający zakres realizowanej – w oparciu o Ustawę o Pomocy Społecznej – pracy socjalnej o aktywizację zawodową, terapię dla osób uzależnionych (współpraca ze specjalistami), znalezienia miejsca pracy osobom (a co za tym idzie doświadczenie pracy jako uczestnictwa w życiu społecznym) – efektami tej działalności jest usamodzielnianie się bezdomnych, zdobywanie wymaganych kwalifikacji i szansa na odbudowanie więzi rodzinnych tam, gdzie jest to możliwe. Ewenementem staje się fakt aktywnego uczestnictwa członków Wspólnoty Emaus w prowadzeniu Centrum Zakwaterowania dla Bezdomnych. Ci, którzy byli bezdomnymi kiedyś i potrafili zmienić i uporządkować swoje życie, teraz pomagają i zajmują się bezdomnymi trafiającymi do naszego Domu realizują zadania opiekuńcze z elementami pracy socjalnej.

Wyrazem powodzenia tego projektu są podpisane umowy z blisko 30 MOPS, OPS, GOPS z Małopolski, które współpracują z naszym Ośrodkiem.

 Dzisiaj Dom Brata Alberta w Nowym Sączu to:

 • 25 miejsc we Wspólnocie Emaus
  35 miejsc w Centrum Zakwaterowania (w zimie przyjmujemy każdego)
  12 742 osobodni pobytu (2008)
  42 000 przygotowanych i wydanych posiłków (2008)
  18 516 zł wartość odzieży przekazanej najuboższym (2008)
  37 472 zł pomoc rzeczowa dla najuboższych rodzin i ofiar klęsk żywiołowych (meble, sprzęt agd)
  96 091 zł pomoc dla nowych polskich wspólnot Emaus (Rzeszów, Wrocław) oraz ukraińskiej wspólnoty Oselya we Lwowie (2008)
  12 745 udział w międzynarodowych projektach Ruchu Emaus (2008)
  32 tony żywności rozdysponowanej wśród mieszkańców miasta Nowego Sącza z Programu PEAD w 2009 (rozdano 65% na 15.05.2009). Pomocą jest objętych 148 rodzin – 590 osób – średnio 50 kg żywności na osobę/rok.
 • Wspieranie mniejszości romskiej w Nowym Sączu
 • pełnienie roli pogotowia socjalnego: przyjmowanie na nocleg osób o nieustalonej tożsamości i „uciekinierów” z DPS, wykluczonych społecznie, ofiary konfliktów i przemocy – wg zasady najpierw pomoc i ochrona, a potem poszukiwanie rozwiązań, właściwych instytucji, rodzin.
 • udzielanie bezpłatnych noclegów „wędrującym bezdomnym”, trafiającym przypadkowo do naszego miasta z innych rejonów Polski bardzo często w okresie zimowym – 216 osobodni w 2008.

 

Kalendarium:

1988 – powstanie Stowarzyszenia

1990 – schronisko dla bezdomnych

1999 – Dom Brata Alberta – Centrum Zakwaterowania, Wspólnota Emaus

2002 – zakończenie rozbudowy Domu z 600 do 2000 m2 oficjalna inauguracja Domu Brata Alberta z udziałem założyciela ruchu Emaus L’Abbe Pierre’a nagroda Ziarnko Gorczycy za rozbudzenie aktywności wśród ludzi bezdomnych, którzy dzięki temu działają dla siebie i dla innych osób potrzebujących pomocy

2003 – Stowarzyszenie zostaje oficjalnie członkiem międzynarodowego Ruchu Emaus – sądecka wspólnota zakłada Współnotę Emaus w Krakowie-Nowej Hucie, na początek dla 12 kompanionów – rozpoczęcie współpracy z Stowarzyszeniem “Oselya” we Lwowie – wspólnoty spotykają się, dzielą doświadczeniami, Dom Brata Alberta przyjmuje ludzi na staże i praktyki, wspiera materialnie i współuczestniczy w organizowaniu różnych form wsparcia dla budowy nowego miejsca, w którym odnajdujemy ducha Emaus

2004 – stajemy się Organizacja Pożytku Publicznego, rozpoczynamy współpracę z pierwszą i najstarszą Wspólnotą Emmaus założona przez Abbe Pierre’a w 1949 roku w Neuilly Plaisance k/Paryża

2005 – sądecka wspólnota tworzy pierwszą polską Wspólnotę Emaus dla kobiet w Łomnicy – ten niezwykle trudny projekt był realizowany prze 18 miesięcy

2006 – animujemy Wspólnotę Emaus w Rzeszowie, stając się jej głównym partnerem – wspólnota rzeszowska uzyskuje pełną samodzielność i niezależność w 2008 roku

2007 – sądeccy kompanioni po raz pierwszy biorą w udział w międzynarodowym Salonie Emaus – Paryż Expo – spektakularne spotkanie wspólnot Emaus z całego świata z mieszkańcami Paryża

2008 – rozpoczęcie inwestycji pod nazwą: Budowa Domu Wspólnoty Emaus w Krakowie

Kiermasz

Kiermasz jest czynny codzienne 8 – 13 i 14 – 17 w soboty 8 – 13. Zapraszamy !

Na dwóch piętrach trzy sale ekspozycyjne w których królują przedmioty uratowane przed unicestwieniem – czyli pchli targ czy może targowisko.

Na parterze – królestwo “powszednich” mebli, elektroniki i AGD. Na meblach stare walizy które już niejedno widziały, w koszykach sztućce które już z niejednego talerze “jadały”.

Kilka pralek, lodówek i zamrażarka czekają zazwyczaj na swoich nowych właścicieli.

Regały, towarzyszą meblościankom biurkom i meblom biurowym.

Zresztą wystarczy popatrzeć na fotografie – łatwiej opisać czego na nich nie ma niż to co się na nich znajduje.

W głąb w pracowniach członkowie Wspólnoty Emaus jak lekarze pochylają się nad “chorym” radioodbiornikiem – bywa,że lampowym – TV czy też pralką wsłuchując się w wydawane odgłosy, wpatrując w mroczne wnętrza, upatrując przyczyn i powodów niedomagań, które na koniec procesu z ulga i uśmiechem zostają usunięte. Będą “żyć” i służyć nowym właścicielom dodatkowo przenosząc ich w świat dzieciństwa, wspomnień czy też snuć opowieści o tym jak to się kiedyś naszym dziadkom żyło.

Piętro to “królestwo” dziadka Janusza – jednego z pierwszych companionów – założycieli Wspólnoty Emaus. Tutaj leżą bibeloty układane cierpliwymi dłońmi, figurki, przyciski, popielniczki, talerzyki, zabytkowe sztućce, wazoniki. Cały świat się spotyka na kilku stołach – przedmioty pochodzące z całej Europy – Francji, Niemiec, Szwajcarii, Finlandii – zdarzają się przedmioty z Afryki i Ameryki Południowej. Ubiory – wiszą kurtki i płaszcze na wieszakach, obok regały z bluzkami w których niedawno spacerowano w Paryżu, Kolonii czy też Helsinkach. Dalej widzimy salę meblową, w której można znaleźć wersalki, kanapy, leżanki, stoły, krzesła, regały, stoliki. Czasem na pasjonatów czeka stara szafa, toaletka, “nakastlik” czy też witryna. Warto chociażby popatrzeć…

Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nasz adres:

Dom Brata Alberta – Wspólnota Emaus
33-300 Nowy Sącz
ul.Szwedzka 18
tel. (018) 443-89-80
nowysacz@emmaus.pl

Godziny otwarcia: Pon-Pt: 8-13 / 14-17
Sobota: 8-13

Nasz patron

Nasz patron – św. Brat Albert – Adam Chmielowski

Urodził się 20.08.1845r. we wsi Igołomia k/ Krakowa, uczestnik powstania styczniowego 1863, w bitwie pod Mełechowem został ciężko ranny – amputowano mu lewą nogę.

Studiował: malarstwo w Paryżu, Warszawie, Monachium, inżynierię w Gandawie, przyjaźnił się z J. Brandtem, J. Chełmońskim, braćmi Gierymskimi, St. Witkiewiczem, K. Wyczółkowskim.
Adam Chmielowski w tym czasie uznawany był za jednego z prekursorów polskiego impresjonizmu (pozostawił po sobie ponad 100 obrazów).

W 1880r. w wieku 35 lat wstępuje do nowicjatu ojców Jezuitów w Starej Wsi k/ Krosna.
Od 1884r. przebywa w Krakowie,współpracuje z ks. Siemaszką, który prowadził zakład dla młodocianych włóczęgów. Działa też w Konferencji św. Wincentego a Paulo – celem tego Stowarzyszenia było wyszukiwanie biedaków i ubogich rodzin, aby nieść im osobistą pomoc.

Pierwszego listopada 1888r. Brat Albert podpisuje umowę z magistratem Krakowskim, z której wynikało, że bezinteresownie bierze na siebie opiekę nad miejską ogrzewalnią przy ul. Piekarskiej 21.
Posłudze i opiece nad najbiedniejszymi, przez wspólne życie i mieszkanie z nimi, poświęcił kolejne 27 lat. Dał początek dwóm zgromadzeniom zakonnym tj. Albertynom i Albertynkom.

Za swojego życia otworzył przytuliska w: Lwowie – 1892, Sokalu – 1899, Tarnowie – 1899, Stanisławowie – 1901, Przemyślu – 1907, Kielcach – 1916, Tarnogrodzie, Jarosławiu i innych miastach.
Zmarł w Boże Narodzenie – 25 grudnia 1916r.

Papież Jan Paweł II uznając heroiczność jego cnót, ogłosił go błogosławionym na Błoniach w Krakowie 22 czerwca 1983r. kanonizował go w Rzymie 12.11.1989r.

Z przytulisk chciał stworzyć ośrodki samowystarczalne, oparte na wzajemnej współpracy, gdzie bezdomni wraz z członkami zgromadzeń zakonnych, wspólnymi siłami i wspólnymi narzędziami pracowaliby na swoje utrzymanie.*

ks. Jan Śledzianowski – Towarzystwo Pomocy im.św.Brata Alberta a Bezdomność – wyd.1993r. nakładem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu – str. 2, w. 25.

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym w Nowym Sączu od 1988r.

Początkowo siedziba Stowarzyszenia mieściła się przy ul. Nawojowskiej 21 w Schronisku dla Bezdomnych, obecnie przy ul. Szwedzkiej 18.

Aktualnie Stowarzyszenie liczy 27 członków.

Kierowane jest przez Zarząd w składzie: 

– Krystyna Krzyżanowska Galas – Prezes
– Wojciech Chmura – z-ca Prezesa
– Robert Opoka – Z-ca Prezesa

 

Od 2000 roku w bliski i aktywny sposób współpracujemy z ruchem Emmaus.
Od 2003 roku jesteśmy członkiem ruchu Emmaus International.
Od roku 2004 posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Cele statutowe naszego Stowarzyszenia to:

 • wszechstronna pomoc wszystkim osobom znajdującym się w niedostatku, pomoc w realizacji ich podstawowych potrzeb życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych,
 • reintegracja społeczno-zawodowa realizowana w oparciu o zasadę samopomocy oraz wspólnej pracy z osobami wykluczonymi społecznie na rzecz budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa oraz pomocy tym którzy doświadczają jeszcze większego ubóstwa,
 • działania na rzecz ochrony środowiska.