About emmaus

Protokół z rozeznania rynku

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU      o wartości nieprzekraczającej progu 130 000 zł.

 

 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej
 2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 9 500,00  zł brutto
 3. Procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzono w oparciu o *:

□   a) Przegląd stron internetowych wykonawców.

x   b) Zapytanie ofertowe przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

□   c) Zapytanie ofertowe w formie pisemnej.

x   d) Zaproszenie do składania ofert poprzez stronę internetową.

*( zaznaczyć właściwe )

3 a)  W przypadku procedury opartej o pkt. 3a), wskazać strony internetowe:

www.emmaus.pl

3b) W przypadku procedury opartej o pkt. 3b), wskazać do jakich wykonawców skierowane zostało zaproszenie:

 1. FHU” FERROS” Jacek Pietruszka
  Adres: Podegrodzie 93, 33-386 Podegrodzie, woj. Małopolskie
 2. Slavica Design Marcin Łacny 33-393 Marcinowice 11
 3. Greg Metal-Pro Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, Zakładników 40
 4. J-K STAL Magazynowa 1  33-340 Stary Sącz

Złożone oferty:

 

Lp. Nazwy, imiona i nazwiska , siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców , których oferty zostały złożone Cena lub koszt , kryteria jakościowe Uwagi
1 FHU”FERROS”Jacek Pietruszka  

8 000,0(netto)

2 Slavica Design Marcin Łacny 7 000,00(netto)
…..

 

5. Wybór oferty/ nieudzielenie zamówienia :   nie dotyczy

 

Wybrano ofertę Wykonawcy:

 

 1. Slavica Design Marcin Łacny 33-393 Marcinowice 11

 

 

Nowy Sącz, dnia 25.10.2022r.

                                                                 

  podpis osoby przeprowadzającej postępowanie :     Leszek LIZOŃ

Zatwierdzam

 

………………………………………………………….

                                                                   podpis Dysponenta środków /osoby uprawnionej

protok

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU

o wartości nieprzekraczającej progu 130 000 zł.

 

 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej
 2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 9 500,00  zł brutto
 3. Procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzono w oparciu o *:

□   a) Przegląd stron internetowych wykonawców.

x   b) Zapytanie ofertowe przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

□   c) Zapytanie ofertowe w formie pisemnej.

x   d) Zaproszenie do składania ofert poprzez stronę internetową.

*( zaznaczyć właściwe )

3 a)  W przypadku procedury opartej o pkt. 3a), wskazać strony internetowe:

www.emmaus.pl

3b) W przypadku procedury opartej o pkt. 3b), wskazać do jakich wykonawców skierowane zostało zaproszenie:

 1. FHU”FERROS”Jacek Pietruszka
  Adres: Podegrodzie 93, 33-386 Podegrodzie, woj. Małopolskie
 2. Slavica Design Marcin Łacny 33-393 Marcinowice 11
 3. Greg Metal-Pro Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, Zakładników 40
 4. J-K STAL Magazynowa 1  33-340 Stary Sącz
 5. Złożone oferty:

 

Lp. Nazwy, imiona i nazwiska , siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców , których oferty zostały złożone Cena lub koszt , kryteria jakościowe Uwagi
1 FHU”FERROS”Jacek Pietruszka  

8 000,0(netto)

2 Slavica Design Marcin Łacny 7 000,00(netto)
…..

 

 1. 5. Wybór oferty/ nieudzielenie zamówienia :   nie dotyczy

 

Wybrano ofertę Wykonawcy:

 

 1. Slavica Design Marcin Łacny 33-393 Marcinowice 11

 

 

Nowy Sącz, dnia 25.10.2022r.

                                                                 

  podpis osoby przeprowadzającej postępowanie :     Leszek LIZOŃ

Zatwierdzam

 

………………………………………………………….

                                                                   podpis Dysponenta środków /osoby uprawnionej

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku z dnia 08.10.2022r.

 

Inwestor : Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

1.Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie bramy i furtki stalowej wg załączonego rysunku, cynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo wraz z montażem na istniejących fundamentach betonowych(brama) wraz  zespoleniem z istniejącą konstrukcją stalową – bramka ( słupek metalowy osadzony w fundamencie betonowym)

Bramę należy wyposażyć w automat przesuwny z elektrozamkiem oraz 4 pilotami. Brama zwymiarowana na poniższym rysunku. Bramka szer. 800  wys.1800.

 

2.Termin realizacji :  do 30 listopada 2022r.

 

4.Miejsce realizacji: Schronisko dla bezdomnych ,Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

 1. Możliwość obejrzenia miejsca i zapoznania się z warunkami i szczegółami realizacji  -od  poniedziałku do piatku w godz. 08.00-16.00 , 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

 1. Termin składania ofert : 24 październik 2022r.( osobiście, mailowo lub poczta tradycyjna -oferta będą przyjmowane do 24.10.2022r. do g. 12.00)

 

7.Osoba do kontaktu: Leszek LIZOŃ, Tel. +48 606 739 716

Ogłoszenie – wykonanie bramy wjazdowej

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

 

Inwestor : Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

1.Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie bramy i furtki stalowej wg załączonego rysunku, cynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo wraz z montażem na istniejących fundamentach betonowych(brama) wraz  zespoleniem z istniejącą konstrukcją stalową – bramka ( słupek metalowy osadzony w fundamencie betonowym)

Bramę należy wyposażyć w automat przesuwny z elektrozamkiem oraz 4 pilotami. Brama zwymiarowana na poniższym rysunku. Bramka szer. 800  wys.1800.

 

2.Termin realizacji :  do 30 listopada 2022r.

 

4.Miejsce realizacji: Schronisko dla bezdomnych ,Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

 1. Możliwość obejrzenia miejsca i zapoznania się z warunkami i szczegółami realizacji codziennie w godz. 08.00-16.00 , 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

 1. Termin składania ofert : 24 październik 2022r.( osobiście, mailowo lub poczta tradycyjna -oferta będą przyjmowane do 24.10.2022r. do g. 12.00)

 

7.Osoba do kontaktu: Leszek LIZOŃ, Tel. +48 606 739 716

 

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony emmaus.pl („Strona”), które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Pana/Panią ze Strony.

Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej ze Strony. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.

W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze Strony, wykorzystywane są poniższe rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Pana/Pani urządzeniu do czasu wylogowania ze  Strony;
 • Cookies stałe – przechowywane w Pana/Pani urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Pana/Panią.

W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze Strony, wykorzystywane są pliki cookies mające następujące funkcje:

 • niezbędne do działania Strony – pliki te umożliwiają jej prawidłowe działanie. Bez ich zapisania na Pana/Pani urządzeniu korzystanie ze Strony jest niemożliwe;
 • statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzysta Pan/Pani ze Strony.

Ustawienia przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na zapisywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Pana/Pani o zapisaniu ich. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.