About emmaus

Dokumenty

Art13_Facebook_info

Polityka  Ochrony Danych Osobowych

Statut Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Lata 2018 -2021

Aby zapoznać się ze sprawozdaniami za powyższe lata kliknij poniżej :

Sprawozdania OPP

Rok 2017:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017

Bilans za rok 2017

Rachunek wyniku za rok 2017

Informacja dodatkowa za rok 2017

Rok 2016:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016

Sprawozdanie zarządu za rok 2016

Bilans za rok 2016

Rachunek wyniku za rok 2016

Informacja dodatkowa za rok 2016

Rok 2015:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Rachunek zysków i strat za rok 2015

Informacje uzupełniające za rok 2015

Informacja ogólne za rok 2015

Bilans za rok 2015

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2013-2014

Spis przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej, zebranych w okresie 1.01.2013-31.12.2014

Rok 2014:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Rachunek zysków i strat za rok 2014

Informacja ogólna za rok 2014

Bilans za rok 2014

Informacja uzupełniająca do bilansu za rok 2014

Rok 2013:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Rachunek wyników za rok 2013

Informacja dodatkowa za rok 2013

Bilans uproszczony za rok 2013

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2011-2012

Spis przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej, zebranych w okresie 1.1.2011-31.12.2012

Rok 2011:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Rachunek wyników za rok 2011

Informacja dodatkowa za rok 2011

Bilans za rok 2011

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2009-2010

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2009-2010 (aneks)

Spis przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej zebranych w okresie 1.01.2009-31.12.2010

Rok 2010:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2010

Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Rachunek wyników za rok 2010

Informacja dodatkowa za rok 2010

Bilans za rok 2010

Przekaż 1,5% podatku

W nowym  roku po raz kolejny mogą Państwo zdecydować o przekazaniu 1,5% swego podatku organizacji pożytku publicznego. Będziemy zaszczyceni, jeżeli wybiorą Państwo naszą Organizację.

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000059484 (patrz strona Ministerstwa Sprawiedliwości). Oznacza to, że zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na wsparcie naszych działań.

JAK TO ZROBIĆ?

Przekazanie środków z 1,5% jest bardzo proste. Wystarczy wpisać nr KRS 0000059484 w formularzu PIT 36 w części O, poz. 305-307, a w formularzu PIT 37 w części H, poz. 124-126. Jednocześnie przypominamy, że w tym roku nie ma już obowiązku podawania w zeznaniu podatkowym nazwy Stowarzyszenia.
W imieniu naszych podopiecznych z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty!

Dojazd

Jak do nas dotrzeć:

ulicą Szwedzką od strony Jagiellońskiej schodzimy w dół poniżej Zespołu Szkół Budowlanych lub od ulicy Kościuszki również ulica Szwedzką po około 100m skręcamy na mostek w lewo i już jesteśmy na miejscu.

samochodem wyłącznie od strony ul. Kościuszki po przejechaniu ok. 100 metrów skręcamy na mostek w lewo – na miejscu parking dla klientów.

Emaus Kraków

 

 

Zapraszamy do odwiedzania Kiermaszu Wspólnoty Emaus na os. Willowym 29, a także do korzystania z usług naszych warsztatów: elektrycznego i stolarskiego. Organizujemy także przeprowadzki. Zapewniamy bardzo atrakcyjne ceny i profesjonalną obsługę.
Godziny otwarcia kiermaszu: pon.-pt. 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00


Jeśli mogą Państwo podarować nam coś, czego przydatność jest dla Państwa znikoma, a co mogłoby jeszcze posłużyć innym, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (012) 642 24 68


Wspólnota Emaus działa w Krakowie od kwietnia 2003 roku. Utrzymujemy się własnym trudem, dzięki sprzedaży używanych mebli, ubrań, sprzętu RTV i AGD, książek oraz bibelotów.

Możecie Państwo do nas zadzwonić, a my własnym transportem odbierzemy to, czego już nie potrzebujecie, a co posiada wartość użytkową. W naszych warsztatach: elektrycznym i stolarskim przedmioty te odzyskują dawny wygląd i sprawność. Dzięki temu mogą posłużyć kolejnym użytkownikom. Za niewielką opłatą odbierzemy od Państwa przeszkadzające rzeczy, nie posiadające żadnej wartości.

Podarowane przez Państwa przedmioty trafiają na stały Kiermasz Wspólnoty Emaus na os. Willowym 29. Sprzedajemy je po niewygórowanych cenach, tak, by na zakupy u nas pozwolić mógł sobie każdy. Uzyskany w ten sposób dochód w całości przeznaczamy na utrzymanie członków Wspólnoty.

Staramy się także dzielić z innymi potrzebującymi. We współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami charytatywnymi wspomagamy najuboższe rodziny. Meble i inne sprzęty domowe z naszego kiermaszu sprzedajemy najbardziej potrzebującym z dużymi zniżkami.


 

 

 

Emaus Nowy Sącz

Wspólnota Emaus działa w Nowym Sączu od 1999 roku. Utrzymujemy się własnym trudem, dzięki sprzedaży używanych mebli, ubrań, sprzętu RTV i AGD, książek oraz bibelotów.

Możecie Państwo do nas zadzwonić, a my własnym transportem odbierzemy to, czego już nie potrzebujecie, a co posiada wartość użytkową. W naszych warsztatach: elektrycznym i stolarskim, przedmioty te odzyskują dawny wygląd i sprawność. Dzięki temu mogą posłużyć kolejnym użytkownikom. Za niewielką opłatą odbierzemy od Państwa przeszkadzające rzeczy, nie posiadające żadnej wartości.

Podarowane przez Państwa przedmioty trafiają na stały Kiermasz Wspólnoty Emaus w Nowym Sączu przy ul. Szwedzkiej 18. Sprzedajemy je po niewygórowanych cenach, tak, by na zakupy u nas pozwolić mógł sobie każdy. Uzyskany w ten sposób dochód w całości przeznaczamy na utrzymanie Domu Wspólnoty.

W sezonie wiosenno-jesiennym świadczymy usługi w zakresie prac porządkowych, prac w ogrodzie, przycinania gałęzi i ścinki niewielkich drzew, malowania ogrodzeń, przycinania żywopłotów oraz koszenia trawników.

Staramy się także dzielić z innymi potrzebującymi. We współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami charytatywnymi nieodpłatnie przekazujemy meble najuboższym rodzinom.

Historia Stowarzyszenia

Historia Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta powstało w Nowym Sączu w 1988 roku. W 1990 roku wysiłkiem członków Stowarzyszenia i przyjaciół uruchomiono Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nawojowskiej 21 dla 16 osób. Trudna sytuacja finansowa nie pozwoliła na zmianę obiektu na większy, lecz dzięki zmianom organizacyjnym w 1992 roku ilość stałych miejsc zwiększono do 24 – w okresie zimowym schronisko ratowało bezdomnych, udostępniając prawie 50 miejsc (pomoc socjalna, łóżko, ciepły posiłek, ubranie, środki czystości).

Działalność Towarzystwa nie ograniczała się tylko do zapewniania pomocy bezdomnym. W 1993 roku został uruchomiony Bank Pomocy, który w swoich założeniach miał pomagać ubogim i wielodzietnym rodzinom, zbierając używane rzeczy. Niestety z braku funduszy projekt upadł. Jednak z pomocy instytucji skorzystało 300 rodzin.

Kolejnym krokiem w stronę najuboższych było zorganizowanie Banku Żywności, który obrał sobie za cel pozyskiwanie artykułów spożywczych i przekazywanie ich ubogim rodzinom – po Warszawie był to drugi Bank Żywności w Polsce, a projekt ten jest nadal realizowany. Organizowano również obozy i kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie głównym problemem był alkohol.

W 1996 roku Stowarzyszenie otrzymało od Miasta Nowy Sącz budynek przy ul. Szwedzkiej 18 o powierzchni 600 m2 – wymagający remontu kapitalnego. Dzięki pomocy wielu osób i instytucji oraz pracy bezdomnych ze schroniska po 18 miesiącach prac adaptacyjno-remontowych rozpoczął działalność Dom im. św. Brata Alberta.

W 1999 rozpoczyna się kolejny etap rozbudowy i modernizacji Domu. Dzięki pomocy rzeczowej ponad 150 polskich przedsiębiorców oraz finansowej międzynarodowego ruchu Emaus, jak również własnej pracy – powstają pracownie elektroniczna, elektryczna, tapicernia, warsztaty renowacji mebli, sklepy, dodatkowe sale mieszkalne, świetlica. Od tego momentu zbiórka używanych przedmiotów ich naprawa i sprzedaż stają się głównych źródłem finansowania wspólnoty – 25 bezdomnych mężczyzn zaczyna żyć i pracować w godnych warunkach. Tworzą Wspólnotę Emaus – nie zgadzają się na swoją bezdomność – stają się kompanionami w samopomocowej, solidarnej wspólnocie – pomagają tym, których cierpienie jest większe.

Funkcję schroniska przejmuje Centrum Zakwaterowania (35 łóżek, w zimie dodatkowych 15 miejsc). Bezpośrednim partnerem Stowarzyszenia staje się w tym zakresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – efektem ścisłej współpracy jest program „bezdomni bezdomnym”, poszerzający zakres realizowanej – w oparciu o Ustawę o Pomocy Społecznej – pracy socjalnej o aktywizację zawodową, terapię dla osób uzależnionych (współpraca ze specjalistami), znalezienia miejsca pracy osobom (a co za tym idzie doświadczenie pracy jako uczestnictwa w życiu społecznym) – efektami tej działalności jest usamodzielnianie się bezdomnych, zdobywanie wymaganych kwalifikacji i szansa na odbudowanie więzi rodzinnych tam, gdzie jest to możliwe. Ewenementem staje się fakt aktywnego uczestnictwa członków Wspólnoty Emaus w prowadzeniu Centrum Zakwaterowania dla Bezdomnych. Ci, którzy byli bezdomnymi kiedyś i potrafili zmienić i uporządkować swoje życie, teraz pomagają i zajmują się bezdomnymi trafiającymi do naszego Domu realizują zadania opiekuńcze z elementami pracy socjalnej.

Wyrazem powodzenia tego projektu są podpisane umowy z blisko 30 MOPS, OPS, GOPS z Małopolski, które współpracują z naszym Ośrodkiem.

 Dzisiaj Dom Brata Alberta w Nowym Sączu to:

 • 25 miejsc we Wspólnocie Emaus
  35 miejsc w Centrum Zakwaterowania (w zimie przyjmujemy każdego)
  12 742 osobodni pobytu (2008)
  42 000 przygotowanych i wydanych posiłków (2008)
  18 516 zł wartość odzieży przekazanej najuboższym (2008)
  37 472 zł pomoc rzeczowa dla najuboższych rodzin i ofiar klęsk żywiołowych (meble, sprzęt agd)
  96 091 zł pomoc dla nowych polskich wspólnot Emaus (Rzeszów, Wrocław) oraz ukraińskiej wspólnoty Oselya we Lwowie (2008)
  12 745 udział w międzynarodowych projektach Ruchu Emaus (2008)
  32 tony żywności rozdysponowanej wśród mieszkańców miasta Nowego Sącza z Programu PEAD w 2009 (rozdano 65% na 15.05.2009). Pomocą jest objętych 148 rodzin – 590 osób – średnio 50 kg żywności na osobę/rok.
 • Wspieranie mniejszości romskiej w Nowym Sączu
 • pełnienie roli pogotowia socjalnego: przyjmowanie na nocleg osób o nieustalonej tożsamości i „uciekinierów” z DPS, wykluczonych społecznie, ofiary konfliktów i przemocy – wg zasady najpierw pomoc i ochrona, a potem poszukiwanie rozwiązań, właściwych instytucji, rodzin.
 • udzielanie bezpłatnych noclegów „wędrującym bezdomnym”, trafiającym przypadkowo do naszego miasta z innych rejonów Polski bardzo często w okresie zimowym – 216 osobodni w 2008.

 

Kalendarium:

1988 – powstanie Stowarzyszenia

1990 – schronisko dla bezdomnych

1999 – Dom Brata Alberta – Centrum Zakwaterowania, Wspólnota Emaus

2002 – zakończenie rozbudowy Domu z 600 do 2000 m2 oficjalna inauguracja Domu Brata Alberta z udziałem założyciela ruchu Emaus L’Abbe Pierre’a nagroda Ziarnko Gorczycy za rozbudzenie aktywności wśród ludzi bezdomnych, którzy dzięki temu działają dla siebie i dla innych osób potrzebujących pomocy

2003 – Stowarzyszenie zostaje oficjalnie członkiem międzynarodowego Ruchu Emaus – sądecka wspólnota zakłada Współnotę Emaus w Krakowie-Nowej Hucie, na początek dla 12 kompanionów – rozpoczęcie współpracy z Stowarzyszeniem “Oselya” we Lwowie – wspólnoty spotykają się, dzielą doświadczeniami, Dom Brata Alberta przyjmuje ludzi na staże i praktyki, wspiera materialnie i współuczestniczy w organizowaniu różnych form wsparcia dla budowy nowego miejsca, w którym odnajdujemy ducha Emaus

2004 – stajemy się Organizacja Pożytku Publicznego, rozpoczynamy współpracę z pierwszą i najstarszą Wspólnotą Emmaus założona przez Abbe Pierre’a w 1949 roku w Neuilly Plaisance k/Paryża

2005 – sądecka wspólnota tworzy pierwszą polską Wspólnotę Emaus dla kobiet w Łomnicy – ten niezwykle trudny projekt był realizowany prze 18 miesięcy

2006 – animujemy Wspólnotę Emaus w Rzeszowie, stając się jej głównym partnerem – wspólnota rzeszowska uzyskuje pełną samodzielność i niezależność w 2008 roku

2007 – sądeccy kompanioni po raz pierwszy biorą w udział w międzynarodowym Salonie Emaus – Paryż Expo – spektakularne spotkanie wspólnot Emaus z całego świata z mieszkańcami Paryża

2008 – rozpoczęcie inwestycji pod nazwą: Budowa Domu Wspólnoty Emaus w Krakowie

Kiermasz

Kiermasz “Emaus”

To miejsce robi wrażenie na wszystkich. Na jednych działa niesamowity klimat, melanż stylów i epok. Na innych – ceny odpowiednie nawet dla najchudszych kieszeni.

Na kilkusetmetrowej powierzchni stoją meble, sprzęty i drobiazgi, czekające na właściciela. Są tu i kolekcjo-nerskie dębowe szafy, pamiętające szalone lata 20′, i meblościanki – do kupienia za parędziesiąt złotych. Wśród mebli można myszkować długo, a za ich labiryntem czekają pralki, lodówki czy kuchenki, także za przystępną cenę.

Można tu kupić radziecki telewizor Rubin – oczywiście na chodzie, jest też specjalna oferta dla dziennikarzy – małe podróżne maszyny do pisania najprzedniejszych marek – zamiast laptopa!

Nostalgia za “zielonym okiem”? – proszę bardzo. Lampowe radia z lat 60′ to prawdziwa specialite de la maison Wspólnoty.

Wszystkie urządzenia i meble wystawione na sprzedaż w Emausie są gruntownie wyremontowane w prowadzonych przez nas warsztatach: elektrycznym i stolarskim.

Na piętrze…

Regały obładowane bibelotami, talerzyki “Bułgaria 1976”, czy mosiężne popielniczki – jak u babci. Na ścianach obowiązkowe “monidełka”, oleodruki i makatki. Jeśli do stworzenia klimatu brakuje moherowego beretu – z pewnością znajdzie się w koszach i szafach z ubraniami. Tamże znaleźć można też coś bardziej na czasie – ledwie noszone ciuchy modnych marek, naprawdę za grosze.

Wokół, wzdłuż ścian, półki z książkami. Ceny kilkakrotnie niższe niż w antykwariatach, a szansa znalezienia czegoś ciekawego – wysoka. Jest też trochę rarytasów, jak kompletne serie wydawnicze z XIX w.

Serdecznie zapraszamy!